जन प्रतिनिधि

Photo Name Designation Ward Email Phone No.

गोबिन्द कुमार पुन

नगर प्रमुख

govinda.pun018@gmail.com +९७७९८५७८४४५००

मन्जु यरी

नगर उप प्रमुख

manju.yeri018@gmail.com +९७७९८०९५०४३८८