FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ७७/७८ 07/12/2021 - 11:51 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन.pdf
वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको खरिद नियमावली ७७/७८ 07/12/2021 - 11:49 PDF icon वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको खरिद नियमावली.pdf
पुराना भवनहरुको अभिलेखिकरण सम्बन्धी निर्देशिका ७७/७८ 07/12/2021 - 11:45 PDF icon पुराना भवनहरुको अभिलेखिकरण सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका ७७/७८ 07/12/2021 - 11:42 PDF icon एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ - वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका ७५/७६ 12/26/2018 - 11:39 PDF icon क्षेत्रगत बजेट २०७५.pdf, PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन १ २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf, PDF icon विनियोजन विधयक २०७५.pdf
कार्य विभाजन सम्बन्धमा ७४/७५ 05/30/2018 - 16:44
अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन विधयक ७४/७५ 05/30/2018 - 15:00 PDF icon कभर पेज
आचारसंहिता सम्बन्धमा ७४/७५ 05/30/2018 - 13:57
कार्य सम्पादन सम्बन्धमा ७४/७५ 05/30/2018 - 13:30 PDF icon कभर पेज, PDF icon प्रस्तावना, PDF icon प्रमुखबाट कामको फछ्र्यौट, PDF icon नगर कार्यपालिकाबाट कामको फछ्र्यौट १
कार्यविधि सम्बन्धमा ७४/७५ 05/30/2018 - 12:36

Pages