FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आयोजना छनौट गरी पठाउने सम्बन्धमा।

र्‍याप्टिङ संचालन गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यको सूचना ।