FAQs Complain Problems

वडा न. ९

वडा अध्यक्षः रुद्र बहादुर परियार

मोबाईल नं‌‌.: ९८६६६००८२५

सचिवः कृष्ण बहादुर शाही

मोबाईल नं‌‌.: ९८४७८८९०४२

Ward Contact Number: 
९८६६६००८२५

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद फोन

रुद्र बहादुर परियार

वडा अध्यक्ष ९८६६६०८२५