FAQs Complain Problems

वडा न. १२

वडा अध्यक्षः लाल बहादुर घर्ती मगर

मोबाईल नं.: ९८४७८९२५०१

Ward Contact Number: 
९८४७८९२५०१

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद फोन

लाल ब. घर्ती मगर

वडा अध्यक्ष ९८४७८९२५०१