FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

Photo Name Designation Ward Email Phone No.

गोबिन्द कुमार पुन

नगर प्रमुख

govinda.pun018@gmail.com +९७७९८५७८४४५००

शान्त कुमार यरी

अध्यक्ष

९८१२४७६१७४

प्रतिमल बुढा

अध्यक्ष

९७४८०५८०१६

टेक बहादुर पुन

अध्यक्ष

९७४८०८८५१३

मोमत रोका

अध्यक्ष

९८६८३५३१०२

कमल बि.क.

अध्यक्ष

९८६८२०१७५०

पुरुषोत्तम आचार्य

अध्यक्ष

९७४८५४०२२९

भोपाल के.सी.

अध्यक्ष

९८०९५५८३७५

कुल बहादुर पुरी

अध्यक्ष

९८४८०७३०७३

इन्द्र बहादुर कुमाई

अध्यक्ष

९८०६२२००३५

मान सिं पुरी

अध्यक्ष

९८४८५४०९३९

बीर बहादुर बुढा मगर

अध्यक्ष

९८६८३९९५७०

गोबिन्द डाँगी

अध्यक्ष

९८०९७८२००४

मन्जु यरी

नगर उप प्रमुख

manju.yeri018@gmail.com 9868973730